O projektu

Erasmus + KA2 projekt financovaný 2015-1-BG01-KA 204-014327

OpenMLP je 24měsíční KA2 – Kooperace pro inovace a výměnu dobrých zkušeností programu Erasmus+, projekt je dotován Evropskou komisí. Specifické cíle projektu jsou v souladu s cíli programu Erasmus+: vývoj základních a průřezových dovedností za použití inovativních metod jako jsou dostupné (zdarma) mobilní aplikace (app) a vybudování strategického partnerství mezi vzdělávacími a obchodními organi-zacemi pro vývoj, poskytování a použití vzdělávacího obsahu pro potřeby současného globálního podnikatelského prostředí a jeho rozvoji v EU.

cíle projektu

Partnerství má ambiciózní cíle

Projekt je zaměřen na: • Návrh, testování a realizaci vzdělávacího programu OpenMLP a zdroje vzdělávání, speciálně navržené a strukturované na získávání znalostí a rozvoji kompetencí podnikatelů a těch, kteří se jimi chtějí stát; • Vyvinout a zpřístupnit mobilní aplikaci OpenMLP a provozní manuál na podporu výměny zkušeností a rozvoji znalostí a kompetencí podnikatelů díky volně dostupné aplikaci pro mobilní zařízení. Vzdělávací program OpenMLP a mobilní aplikace budou dostupné pro podnikatele, začínající podnikatele a mikro a malé a střední podnikatele (pro jejich zaměstnance).

Očekávaný dopad

Inovujeme tak, jak se učíme

Konsorcium partnerů očekává, že hlavní produkt OpenMLP dosáhne: • zvýší možnosti zaměstnatelnosti, podpoří rozvoj klíčových kompetencí pro zvýšení konkurenceschopnosti profesního profilu podnikatelů a zaměstnanců; • Posílení sítě na lokální, regionální, národní a EU úrovni za účelem dosažení hlavích cílů Evropského nařízení 2020 o snížení míry nezaměstnanosti; • Posílení spolupráce a budování strategických partnerství mezi malými a středními podnikateli, místními autoritami, firmami a poskytavateli vzdělávání při podpoře zlepšení sociálního, ekonomického a politického prostředí, které je základem pro inovaci a konkurenceschopnost; • Snížení negativních vlivů ekonomických krizí a postavení se rozdílům mezi zaměstnými a nezaměstanými.

Google Play

Chceš to zkusit?

Stáhněte si aplikaci využívají miliony návštěvníků s naším zvykem, podařilo řešení.

Available on

Tablet

Smartphone

Latest News

read all news »