Produkt

Pozadí myšlenky

Podnikavost má vedoucí úlohu pro růst v EU. Podle údajů Eurostatu v roce 2012, počet zapsaných podniků v EU přesahuje 25 milionů. Index z rozběhů je asi 10% z počtu těch aktivních a totéž platí pro “umírající” ones. Index zahájena v roce 2009 malé a střední podniky a přežil do 1 roku je o 81%, zatímco v roce 2005 a přežil do 5 let je jen asi 46%. Jedním z úspěšných přístupů k přežití, vývoj a růst malých a středních podniků je zavedení “otevřenou obchodního modelu” a pracuje s ekosystémem obchodních sítí partnerů.
Spolu s ním je nezaměstnanost mládeže roste a pracovních příležitostí pro dospělé nad 50 je klesá.
Tak, nedostatečná nabídka kvalifikovaných pracovníků může působit jako závažnou překážkou rozvoje malých a středních podniků vzhledem k poměrně silné postavení, že jejich větší konkurenti mají na trhu práce. Obzvláště důležitým zdrojem pro rozvoj sektoru malých a středních podniků, je podnikatelské dovednosti spolu s velkým počtem vysoce kvalifikovaných lidí, kteří jsou ochotni a schopni založit vlastní firmu. Z tohoto důvodu pracovní síla školství může být hlavním prvkem politiky, která se zaměřuje na podporu malých a středních podniků a podnikání.
Studie Evropské komise, řada projektů a zhruba deset let zkušeností z School of Business kompetencí v oblasti vzdělávání dospělých v období 2005-2015 nástin potřeb podnikatelských kompetencí potřebných na trhu práce, včetně ekonomických, technologických, jazykové a sociální dovednosti.
V tomto smyslu bude projekt identifikovat ty podnikatelské kompetence, jako například:
• nezbytné minimum finančních znalostí a dovedností pro nefinanční odborníků;
• znalosti a dovednosti pro obchodního práva pro správu právních a regulačních rizik a rizik týkajících se obchodních smluv;
• návrh a vytvoření udržitelného a inovativních obchodních modelů, jakož i pochopení konkurenčních obchodních modelů;
• rozvoj podnikatelských a investičních záměrů, požadovaným minimem marketingových a obchodních dovedností s příslušnou zaměřením na malé a střední podniky;
• prezentace podniku a on-line marketingu, efektivních a použitelných způsobů prodeje B2B a prodej inovativních řešení;
• vůdčí schopnosti;
• znalost uznaného evropských a světových normách a osvědčených postupů pro řízení projektů a řízení běžných výrobních činností – a to jak v materiální výroby (JIT, Kanban, štíhlé výroby, atd.) A v oblasti IT a odvětví služeb (PRINCE2, agilní, ITIL, ISO 20000, ISO 9001, atd.).
Zřejmým závěrem je, že miliony lidí v celé EU jsou ochotni riskovat a začít nový obchod, ale nejsou schopni vytvořit udržitelný obchodní model, jak zpeněžit své technické znalosti, a to především z důvodu nedostatku vhodných podnikatelských kompetencí pro rozvoj a přežití.
Pro všechny tyto lidi, kteří se riziko začít podnikat nebo pracovat pro nejběžnější sektoru – mikro, malých a středních podniků, to je nemožné dlouhodobé přerušení jejich obchodní činnosti za účelem doplnění svých schopností. Pro nezaměstnané, zejména na mladé lidi a ty, které na konci jejich aktivního věku, to je problém financovat dobré obchodní školení, stejně jako nedostatek odborného vzdělávání a přípravy organizací, které poskytují, relevantní pro potřeby odborných kompetencí, zejména pro malé vesnicích. Proto je k dispozici pouze přístup pro ně se zdá být školení prostřednictvím moderních informačních a komunikačních technologií.
Dnes, většina lidí v EU, včetně mladých lidí, mají širokopásmové mobilní nebo pevné připojení na internet a širokou škálu mobilních zařízení – smartphony, tablety, notebooky, tradičních stolních počítačů, chytrých televizích, atd. Dostupnost těchto zařízení vytváří podmínky pro poskytování vzdělávacího obsahu příležitostí a možností vzdělávání kdekoli kdykoli. Je-li vhodně navržen, vzdělávací obsah by mohl být použit na pracovišti, v hromadné dopravě nebo doma.
Partnerství se domnívá, že s pomocí tohoto projektu, je možné řešit část těchto problémů prostřednictvím inovativním způsobem – vybudování otevřené obchodní model dlouhodobé spolupráce mezi vzdělávacími a obchodních organizací s využitím možnosti mobilního informací a komunikační technologie, vytvářet volně dostupných aplikací a otevřený standard pro vývoj a realizaci vzdělávacího obsahu na moderní mobilní zařízení.